@@@ SomSom Salon @@@


สามารถติดตาม รูป Update, Promotion ใหม่ๆได้จากทางร้านที่

F = https://www.facebook.com/somsomsalon/


      

  

 

 

  

  

 

 

ความเป็นมา

ร้าน ส้มส้ม ซาลอน ได้ก่อตั้งเมื่อวันที่  1 ธันวาคม  2560 วัตถุประสงค์เพื่อให้บริการด้านการออกแบบทรงผมบุรุษ สตรี  บริหารงานและอบรมพนังงานเพื่อใช้งานจริง

เราให้บริการลูกค้าของเราด้วยความจริงใจอย่างดีเยี่ยมเสมอมา  โดยเน้นตอบสนองต่อความต้องการที่แท้จริง  ความเข้าอกเข้าใจและการหยั่งรู้ถึงความต้องการของลูกค้าจากประสบการณ์อันมากมายและความเชี่ยวชาญในด้านบริการ  ทำให้เรามีการพัฒนาความสามารถค้นหาความรู้ความชำนาญรวมทั้งเทคนิคใหม่ๆ มาใช้การต่างๆเพื่อการส่งมอบผลงานที่ดีเยี่ยมแด่ลูกค้าได้ตามความต้องการ

คุณภาพและบริการที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของร้าน ส้มส้ม ซาลอน คือการให้บริการต่อลูกค้าของเราด้วยความจริงใจ  เหมาะสมและยุติธรรม ได้มาตรฐานตามหลักทฤษฏีและราคาที่เหมาะสม   การผสมผสานของปัจจัยเหล่านี้นำเข้ามาสู่การปฏิบัติงานของเรา  ซึ่งถือเป็นหลักกำหนดในการทำให้คุณภาพงานที่ได้เกิดความมั่นคงต่อลูกค้าของเราตลอดไป

วันนี้ท่านสามารถเป็นเพื่อนกับเราและติดตาม โปรโมชั่น ใหม่ๆได้ที่ >>>>>

Visitors: 11,236